דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/07/2018 דיווח ראשון: 18/07/2018

הגדלת התקשרות עם רו"ח יצחק שמעיה לטובת ייעוץ וליווי המערכות הכספיות שעוסקות בגבייההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האוכלוסין וההגירה ←

שמעיה יצחק
שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים פיננסיים שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים שירותי ביטוח שירותי קהילה ניהול נכסים מימון פיתוח יחסים בינלאומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,482

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

619296

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שמעיה יצחק 49,482₪-

הזוכים במכרז

שמעיה יצחק עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:49,482₪
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
18/07/2018תחילת תקופת התקשרות