דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
דיווח ראשון: 28/06/2018
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 49800.0 מ"ר בישוב גזר. גוש 4768 חלקה 4 התקבלה חוות דעת גיאו

רשות מקרקעי ישראל ← קיבוץ גזר

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

618381

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
28/06/2019תום תקופת ההתקשרות
19/07/2018תאריך אחרון להגשת השגות
28/06/2018תחילת תקופת התקשרות