דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/06/2018 דיווח ראשון: 01/07/2018

התקשרות עם חב' ESI לצורך ביצוע תחזוקה ותמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זובמוצרי LOGIST שנרכשו במסגרת התקשרויות קודמות.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 96% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,225,511

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

617761

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אי. אס. אי. מערכות מומחה תעשיות בע״מ 1,836,658₪1,176,459₪

הזוכים במכרז

אי. אס. אי. מערכות מומחה תעשיות בע״מ עד כה שולם:1,176,459₪מתוך סכום המכרז:1,836,658₪
31/03/2020תשלום של ₪1,176,459, 96% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪1,176,459, 96% מהסכום
30/06/2019תום תקופת ההתקשרות
31/12/2018תשלום של ₪611,147, 50% מהסכום
01/07/2018תחילת תקופת התקשרות