דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/05/2018 דיווח ראשון: 07/06/2018

מימוש אופציה להמשך התקשרות עם חברת סנסקום למתן שירותים של ייעוץ וליווי להקמה של מרכז מידע טלפוניהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי תקשורת שירותים למגזר הצבורי שירותים צבוריים (חשמל גז מים)

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

616942

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
06/06/2019תום תקופת ההתקשרות
07/06/2018תחילת תקופת התקשרות