דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/05/2018 דיווח ראשון: 13/05/2018

במסגרת העברת השגרירות האמריקאית לירושלים ייערך במשרד החוץ טקס קבלת פנים. לצורך הטקס הוזמנו סימניית ירושלים אשהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

יחסים בינלאומיים ציוד אומנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪58,032

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

616052

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
13/05/2018תום תקופת ההתקשרות
13/05/2018תחילת תקופת התקשרות