דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/05/2018 דיווח ראשון: 11/02/2018

התקשרות עם FIERA MILANO איטליה לשם שכירת שטחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪25,146

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

615584

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
13/02/2018תום תקופת ההתקשרות
11/02/2018תחילת תקופת התקשרות