דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון פרויקט האכלת עגורים בשטחי אגמון אחולה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ← חברה לחקלאות בגליל העליון (ח.ח.ג.ע.- 1988) בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

614436

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
17/04/2018תאריך אחרון להגשת השגות