דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/03/2018

משרדים ובנקים הרשאה לשימוש, שימוש חורג למשרדים שטח העסקה 2791.0 מ"ר בישוב לוד.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למסחר תעשייה ותיירות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

614400

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין