דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י, ביה"כ, מקווה, ספרייה, מועדון נ שטח העסקה 1450.0 מ"ר בישוב סנסנה.

רשות מקרקעי ישראל ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

614183

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור