דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/03/2018

משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - 2 בתי מגורים שטח העסקה 4249.0 מ"ר בישוב כפר מלל.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

613783

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין