דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בקשה לאישור הועדה להארכת תוקף ההתקשרות עם חברת טיק טק טכנולוגיות לצורך רכישת שירות שיחזור מידע עבור המשרד.

משרד המשפטים ← טיק טק טכנולוגיות בע״מ

1

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

613137

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
28/02/2019תום תקופת ההתקשרות
06/03/2018תחילת תקופת התקשרות