דלג לתוכן עיקרי
בקשת פטור ממכרז /  אושר על ידי החשב הכללי באוצר (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסדרי תנועה וחניה, כבישים ותאום תשתיות בחנין קריית הממשלה, כמפורט

משרד הבינוי והשיכון ← שטרן הנדסה

120,294

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

612696

מצב נוכחי: 

תהליך אישור הרכש בפטור ממכרז הושלם ואושר, אך לא מצאנו מידע כל המידע המוצג כאן מתבסס על פרסומים של גופים ממשלתיים שונים ורבים. קראו עוד בעמוד ה"אודות". (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) על התקשרויות רלוונטיות התקשרות בין גורם ממשלתי לספק/ים שמקושרות, על פי המידע של הגורם הממשלתי הרלוונטי, להליך של מכרז או פטור ממכרז. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) במסגרתו.

סיבות בקשת הפטור: 

המשכי

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות
15/03/2019תום תקופת ההתקשרות
10/05/2018צירוף קובץ: פרוטוקול חתום (סרוק)
10/05/2018צירוף קובץ: פרוטוקול נגיש PDF
15/03/2018תחילת תקופת התקשרות

קבצים מצורפים: 

לפני 6 שנים
פרוטוקול חתום (סרוק)
לפני 6 שנים
פרוטוקול נגיש PDF