דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/02/2018

שטח ספורט חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח אזור ספורט שטח העסקה 7526.0 מ"ר בישוב כפר הורדים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

612452

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור