דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/02/2018 דיווח ראשון: 08/01/2018

התקשרות עם תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער במסגרת אירוע יום פתוח של המשרד חול המועד פסח 2018התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער (ע"ר)

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪31,500

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

612117

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
08/01/2018תחילת תקופת התקשרות