דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/02/2018 דיווח ראשון: 05/09/2017

תיקון מדחסי אוויר רפואי נטול שמן תוצרת חברת רוטורקומפ ARC51.2-5.5 כולל חלקי חילוף. נדרש במסגרת הטיפול להשתמש אהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

יוסי אסולין קומפרסורים בע״מ

כלי עבודה ומכונות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

612001

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
06/09/2019תום תקופת ההתקשרות
05/09/2017תחילת תקופת התקשרות