דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/02/2018

בקשה לאישור התקשרות עם הספק ההתאחדות לכדורגל (580001717) לצורך קבלת שירותי פירסום ושיווק המותג "אתנה" בקרב קבופרסום כוונה להתקשרות

משרד התרבות והספורט ←

ההתאחדות לכדורגל בישראל (ע"ר)

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול ציוד אומנות ניהול נכסים משחקים כלי נגינה עזרי חינוך אומנות ומשחקים חומרים אביזרים וציוד לפיתוח ולהוראה מקצועית

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

611724

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
22/02/2018תאריך אחרון להגשת השגות