דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/01/2018 דיווח ראשון: 01/02/2018

עדכון תב"עהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪70,200

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

611275

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
31/01/2021תום תקופת ההתקשרות
01/02/2018תחילת תקופת התקשרות