דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכש מחשבים נייחים תצורה 1.11

הנהלת בתי משפט ← הראל טכנולוגיות מידע בע״מ

1,200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

610792

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזי מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזי מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
11/02/2018תחילת תקופת התקשרות