דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/01/2018 דיווח ראשון: 31/12/2017

התקשרות עם גסטטנרטק בע"מ אספקת מדפסות מכונות צילום מתכלים ומתן שירותי הדפסה בשיטת חכירה תפעולים ללמ"סהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

גסטטנרטק בע״מ

ראשי דיו וטונרים מכונות משרדיות ואביזריהם
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪93,693

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

610603

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
גסטטנרטק בע״מ 143,693₪93,201₪

הזוכים במכרז

גסטטנרטק בע״מ עד כה שולם:93,201₪מתוך סכום המכרז:143,693₪
31/12/2018תשלום של ₪93,201, 99% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪55,308, 59% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪55,308, 59% מהסכום
30/04/2018תום תקופת ההתקשרות
31/03/2018תשלום של ₪35,205, 38% מהסכום
31/12/2017תחילת תקופת התקשרות