דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪58,212שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי ביטוח במסגרת ההתקשרות עם ירון בלום

רוה"מ ← הפניקס חברה לביטוח בע״מ

58,212

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

610275

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(3) - פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(3) - פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכ
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
הפניקס חברה לביטוח בע״מ 137,647₪58,212₪

הזוכים במכרז

הפניקס חברה לביטוח בע״מ עד כה שולם:58,212₪מתוך סכום המכרז:137,647₪
31/10/2019תום תקופת ההתקשרות
04/01/2018תחילת תקופת התקשרות