דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/12/2017 דיווח ראשון: 01/01/2018

מתמחים בפסיכולוגיההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

מכבי שירותי בריאות

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪718,200

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

609546

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
01/01/2018תחילת תקופת התקשרות