דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/12/2017

התקשרות עם חבר המתרגמים - תרגום בחינות ברפואת שינייםפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

חבר תרגומים בע״מ

שירותי עריכה ותרגום

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

609168

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
08/01/2018תאריך אחרון להגשת השגות