דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/12/2017 דיווח ראשון: 14/12/2017

רכישת מבחני סינון ליקויי למידה( מסלו"ל ) DST רכישת ערכות אבחונים דידקטיים למוסדות המרכז המיועדות למפות תלמידיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מעיין החינוך התורני ←

סייקטק בע״מ

שרותי חינוך מיוחדים שירותי חינוך והכשרה כיתות הדרכה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪240,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608673

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
13/12/2021תום תקופת ההתקשרות
14/12/2017תחילת תקופת התקשרות