דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/12/2017 דיווח ראשון: 01/01/2018

מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם מרטנס הופמן למתן שירות פיקוח על מסירה אישית של דברי דואר לשנת 2018התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הנהלת בתי הדין הרבניים ←

מרטנס הופמן יועצים לניהול בע״מ

שירותים למגזר הצבורי
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪42,120

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608627

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מרטנס הופמן יועצים לניהול בע״מ 86,580₪42,120₪

הזוכים במכרז

מרטנס הופמן יועצים לניהול בע״מ עד כה שולם:42,120₪מתוך סכום המכרז:86,580₪
30/06/2023תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪42,120, 100% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪31,590, 75% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪21,060, 50% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪10,530, 25% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
01/01/2018תחילת תקופת התקשרות