דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/12/2017

בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 664.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608404

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים