דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/12/2017

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב ניר דוד תל עמל.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608317

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין