דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/12/2017

גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל שטח העסקה 925540.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608234

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(7) - הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(7) - הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונ