דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 07/12/2017

קנולות ארוכות לפיום קנה עם מתאם בשיטת PTפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

תרופארם שיווק 1985 בע״מ

ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608205

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
26/12/2017תאריך אחרון להגשת השגות