דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/12/2017 דיווח ראשון: 01/12/2017

תחזוקה, רישוי נוסף ושעות יישום למערכת ניהול הקריאות סיסאייד לשנת 2018התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

קונסיסט מערכות בע״מ

תוכנות שרתים רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice ציוד נלווה למחשוב מסכי מחשב מכשירי תקשורת ואביזרים מחשוב ותקשורת מחשבים מדפסות יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 9% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪56,160

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608083

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
קונסיסט מערכות בע״מ 325,962₪5,054₪

הזוכים במכרז

קונסיסט מערכות בע״מ עד כה שולם:5,054₪מתוך סכום המכרז:325,962₪
31/12/2018תשלום של ₪5,054, 9% מהסכום
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
30/09/2018תשלום של ₪218,696, 389% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪213,642, 380% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪213,642, 380% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/12/2017תחילת תקופת התקשרות