דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/12/2017 דיווח ראשון: 21/12/2017

יועץ נגישות לאתרים בעיר חרישהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

608019

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
21/12/2017תחילת תקופת התקשרות