דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/12/2017 דיווח ראשון: 30/11/2017

תיכנוןן וניהול תכנון תבע ובינוי עבור כ 4,000 יח"ד בבית דגןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 32% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,200,880

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607991

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע״מ 1,914,190₪378,538₪

הזוכים במכרז

אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע״מ עד כה שולם:378,538₪מתוך סכום המכרז:1,914,190₪
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
30/09/2022תשלום של ₪378,538, 32% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪378,538, 32% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪378,538, 32% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪278,091, 23% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪278,091, 23% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪78,403, 7% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪78,403, 7% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪78,403, 7% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪78,403, 7% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/11/2017תחילת תקופת התקשרות