דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/12/2017

הנהלת רשות המסים מעוניינת לרכוש תחזוקה ותמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זועבור מערכת לניהול בנקאות וגזברות ארגונית. המערכת מפקחת על חשבונפרסום כוונה להתקשרות

שירותי יעוץ לניהול

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607986

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
24/12/2017תאריך אחרון להגשת השגות