דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 28/11/2017

טיפול במערכות CR ותחנה דיאוגנוסטית למכון רנטגן במר"ש במרפאת המומחים בבי"סר אשל ועמדות הצפייה במרפאות מומחיםפרסום כוונה להתקשרות

שירות בתי הסוהר ←

שירותי אבחון הדמיה ורפואה גרעינית ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607462

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/12/2017תאריך אחרון להגשת השגות