דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 28/11/2017

הסכם שירות עבור מערכת בקרת כניסהפרסום כוונה להתקשרות

מרכז למיפוי ישראל ←

סינאל מלל פייוויי בע״מ

רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607452

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
11/12/2017תאריך אחרון להגשת השגות