דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/02/2018 דיווח ראשון: 31/12/2017

רה תכנון עקב דרישת לשכת התכנון להכין תכנון כולל על מתחם מ/1 לפי תכנית המתאר ולא תכנית בשני שלבים. שינוי מ-864התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

טופז הנדסת חשמל ותאורה (1992) בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪98,348

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607445

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
16/07/2023תום תקופת ההתקשרות
31/12/2017תחילת תקופת התקשרות