דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/11/2017

המחלקה לתרבות חרדית במשרד החינוך תומכת בגופים המבצעים שיעורי תורה והרצאות בתחום התרבות היהודית. על פעילויות אלפרסום כוונה להתקשרות

משרד החינוך ←

אבידב בע״מ

שירותי מיחשוב

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

607227

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
12/12/2017תאריך אחרון להגשת השגות