דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור התקשרות עם סוספוט לדיור עבור המכס

החשב הכללי הדיור הממשלתי ← סוויספורט שירותי מטען ישראל בע״מ

8,786,166

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

606395

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א)(ג) - זכויות במקרקעין-המשך החזקה במקרקעין (עקב הש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א)(ג) - זכויות במקרקעין-המשך החזקה במקרקעין (עקב הש
30/06/2022תום תקופת ההתקשרות
14/01/2018תחילת תקופת התקשרות