דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/11/2017 דיווח ראשון: 01/12/2017

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לצורך שינוי תכנון עקב הגדלת צפיפות ל-7 יח"ד לדונם מ-200 יח"ד ל-600 יח"ד בשטח 175 דונם. התאמת התכנהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

פלנר אריה הנדסה אזרחית בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,690

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

606355

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
08/06/2023תום תקופת ההתקשרות
01/12/2017תחילת תקופת התקשרות