דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/12/2017 דיווח ראשון: 15/12/2017

תכנון 32 מעגלי תנועה בגודל ממוצע 360 מ"ר כל אחד תכנית חריש/1/א - שכונות הפרסה והצפוניתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

נאוה כהן - אדריכלות נוף בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪97,572

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

606127

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
26/10/2023תום תקופת ההתקשרות
15/12/2017תחילת תקופת התקשרות