דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 31/10/2017 דיווח ראשון: 29/10/2017

עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 44353.0 מ"ר בישוב ראשון לציון. גוש 5419 חלקה 28 חיוביתפרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

קרסו מוטורס בע״מ

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

605655

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
29/10/2018תום תקופת ההתקשרות
19/11/2017תאריך אחרון להגשת השגות
29/10/2017תחילת תקופת התקשרות