דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/10/2017 דיווח ראשון: 02/10/2017

השתתפות במירוץ הלילה של תל אביבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משטרת ישראל ←

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪308,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

604865

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
01/01/2018תום תקופת ההתקשרות
02/10/2017תחילת תקופת התקשרות