דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/10/2017 דיווח ראשון: 30/10/2017

נווה ים יעוץ נגישות - 1687953התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪12,870

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

604655

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
31/12/2023תום תקופת ההתקשרות
30/10/2017תחילת תקופת התקשרות