דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪457,458שהם89%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור הועדה להתקשרות עם גוניט ישראל-ברוק דייל לצורך ביצוע פרויקט למטרות ציבוריות והכנת דו"ח שנתי עבור נציבות ש

משרד המשפטים ← גוינט ישראל (חל״צ)

514,915

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

604491

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
גוינט ישראל (חל״צ) 827,114₪457,458₪

הזוכים במכרז

גוינט ישראל (חל״צ) עד כה שולם:457,458₪מתוך סכום המכרז:827,114₪
30/09/2023תשלום של ₪457,458, 89% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪457,458, 89% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪457,458, 89% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪257,458, 50% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪257,458, 50% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪128,729, 25% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪128,729, 25% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪128,729, 25% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
18/09/2017תחילת תקופת התקשרות