דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 19/09/2017 דיווח ראשון: 01/10/2017

בקשה להגדלת התקשרות עם צביקה אדלר בע"מ מנהל פרוייקט הסיוע המשפטי ירושלים - תוספת של 240 ש"ע בעלות של 155 ש"ח להתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד המשפטים ←

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪43,524

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

604128

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
01/10/2017תחילת תקופת התקשרות