דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/09/2017 דיווח ראשון: 18/09/2017

אישור התקשרות בתוך שנה רביעית במסגרת מימוש זכות הברירה במכרז עם מוסד הטכניון, להפעלת מנהלת פעילויות מתמטיקה ומהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪766,840

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

604025

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ 1,415,702₪766,840₪

הזוכים במכרז

מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ עד כה שולם:766,840₪מתוך סכום המכרז:1,415,702₪
31/12/2018תשלום של ₪766,840, 100% מהסכום
14/02/2018תום תקופת ההתקשרות
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
18/09/2017תחילת תקופת התקשרות