דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/08/2017 דיווח ראשון: 01/01/2017

רכש חלקי חילוף למערכת קריאת אחות חולה, תוצרת חברת רמיד : לחצן קריאת אחות למיטה כולל שקעים, לחצן משיכה לקריאת אהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

רמיד שרותי אלקטרוניקה בע״מ

מוליכים למחצה מעגלים מודפסים מעגלים משולבים ומכלולים זעירים רכיבים אלקטרוניים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪20,533

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602748

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
01/01/2017תחילת תקופת התקשרות