דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אחר - חקלאות מכר ללא הסכם פיתוח, תיק תמורה- יעוד חקלאי שטח העסקה 2436.0 מ"ר בישוב חורה.

רשות מקרקעי ישראל ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602578

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(4) - הענקת זכויות במקרקעין-הסדר סכסוכי קרקעות או פינ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(4) - הענקת זכויות במקרקעין-הסדר סכסוכי קרקעות או פינ