דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/08/2017

שדרות, שכ' בן גוריון ב' - פירוק והעתקת עמוד מתח גבוהפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבינוי והשיכון ←

חברת החשמל לישראל בעמ

שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 191% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪234,261

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602566

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
חברת החשמל לישראל בעמ 234,261₪446,212₪

הזוכים במכרז

חברת החשמל לישראל בעמ עד כה שולם:446,212₪מתוך סכום המכרז:234,261₪
30/09/2020תשלום של ₪446,212, 190% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪446,212, 190% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪236,877, 101% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪27,541, 12% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
03/09/2017תאריך אחרון להגשת השגות