דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/08/2017

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 559.0 מ"ר בישוב צורית.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602514

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין