דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 13/08/2017

רכישת מכשיר פרופילומטר מעבדה ללא מגע המודד חספוס משטחי סלע ברזולוציה גבוהה.פרסום כוונה להתקשרות

משרד האנרגיה ←

UNICE E-O SERVICES INC
ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים
עד כה שולמו 310% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪45,630

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602275

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
UNICE E-O SERVICES INC 45,630₪141,063₪

הזוכים במכרז

UNICE E-O SERVICES INC עד כה שולם:141,063₪מתוך סכום המכרז:45,630₪
31/03/2019תשלום של ₪141,063, 309% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪141,063, 309% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/08/2017תאריך אחרון להגשת השגות